Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Freezer Butler er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du sende en mail til info@freezerbutler.dk.

Definition af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores app, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Formål med Indsamling af persondata

Når du opretter en brugerprofil via vores app, skal du angive din e-mailadresse som minimum. Denne fungerer som login efterfølgende. Herudover indsamler Freezer Butler anonymiseret information om den generelle brug af app’en.

Freezer Butler gemmer de data du indtaster i app’en (fødevarer, brugernavn mm. Ved at bruge app’en, giver du Freezer Butler tilladelse til at bruge de indsamlede data til at forbedre, optimere og videreudvikle app’en.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Periode for opbevaring

Vi gemmer dine data så længe du er aktiv bruger af Freezer Butler app’en og maksimalt 12 måneder efter dit sidste brug af app’en. Ønsker du dine data slettet kan du altid sende en mail til info@freezerbutler.dk

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke data til tredjeparter.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte kundeservice.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte kundeservice og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Såfremt du mener, at vores behandling ikke lever op til lovgivningen, er her mulighed for at indgive en klage til  Datatilsynet